П.Ф. Черноглаз, Ю.И. Линник, А.В. Башкевич, Е.В. Королькова, А.И. Савчук, Н.С. Шевченко, К.В. Дроздовский
ГУ «РНПЦ детской хирургии», г. Минск
Цель сравнить результаты радикальной коррекции тетрады Фалло у детей после стентирования выходного одела правого желудочка (ВОПЖ) и наложения модифицированного аорто-легочного анастомоза по Блелок-Тауссиг.
ключевые слова: врожденный порок сердца, тетрада Фалло, стентирование, анастомоз по Блелок-Тауссиг

для цитирования: П.Ф. Черноглаз, Ю.И. Линник, А.В. Башкевич, Е.В. Королькова, А.И. Савчук, Н.С. Шевченко, К.В. Дроздовский. Радикальная коррекция тетрады Фалло у детей после стентирования выходного отдела правого желудочка. Неотложная кардиология и кардиооваскулярные риски, 2019, Т. 3, № 2, С. 734–738

Radical correction of Fallot’s tetralogy in children after right ventricle outflow stenting
P.F. Charnahlaz, Y.I. Linnik, A.V. Bashkevich, E.V. Korolkova, A.I. Savchuk, N.S. Shevchenko, K.V. Drozdovski
The aim is to compare the results of radical correction of Fallot’s tetralogy in children after endovascular stenting of the outflow tract of the right ventricle and Blalock-Taussig shunt.
keywords: Fallot’s tetralogy, stenting, congenital heart defect, Blalock-Taussig shunt

for references: P.F. Charnahlaz, Y.I. Linnik, A.V. Bashkevich, E.V. Korolkova, A.I. Savchuk, N.S. Shevchenko, K.V. Drozdovski. Radical correction of fallot’s tetralogy in children after right ventricle outflow stenting. Neotlozhnaya kardiologiya i kardioovaskulyarnye riski [Emergency cardiology and cardiovascular risks], 2019, vol. 3, no. 2, pp. 734–738

1. Burakovskij V.I., Bokeriya L.A. eds. Serdechno-sosudistaya hirurgiya: rukovodstvo [Cardiovascular Surgery: a manual]. Moscow: Medicina, 1996, 768p. (in Russian).
2. Medvedev V.N., Dzhordzhikiya R.K., Podol’skij V.N., Mirolyubov L.M. Klinika, diagnostika i hirurgicheskoe lechenie porokov serdca [Clinic, diagnosis and surgical treatment of heart defects]. Kazan, 1995. (in Russian).
3. Bokeriya L.A., Tumanyan M.R., Zelenikin M.A., Shatalov K.V., Prasolov S.Yu., Musatova T.I., Arnautova I.V., Dedushkina N.Yu., Bokova N.A. Analiz blizhajshih rezul’tatov hirurgicheskogo lecheniya tetrady Fallo u detej rannego vozrasta [Analysis of the immediate and long-term results of surgical treatment of Tetralogy of Fallo in young children]. Grudnaya i serdechno-sosudistaya hirurgiya, 2001, no. 1, pp. 4–8. (in Russian).
4. Gorbatyh Yu.N., Naberuhin Yu.L., Molin A.V., Novikova M.A., Chashchin O.V., Kasatkin A.S., Ivancov S.M., Varand Е.V. K voprosu taktiki hirurgicheskogo lecheniya tetrady Fallo u detej do 3-h let [To the question of tactics of surgical treatment of Tetralogy of Fallot in children under 3 years old]. Materiali 4-oj ezhegodnoj sessii NCSSKH im. A.N. Bakuleva s Vserossijskoj konferenciej molodyh uchenyh. Moskva, 2000, pp. 12. (in Russian).
5. Zelenikin M.A., Buzinova L.A., Prasolov S.Yu., Shatalov K.V., Musatova T.I., Tumanyan M.R., Gorbachevskij S.V. Rezul’taty radikal’noj korrekcii tetrady Fallo u detej rannego vozrasta [Results of radical correction of Tetralogy of Fallot in young children]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 65. (in Russian).
6. Il’in V.N., Ivanickij A.V., Sharykin A.S., Vedernikova L.A., CHechneva V.V., Sonnova S.N., Vinokurov A.V., Zubkova G.A., Koryagin D.A., Abramyan M.A. Effektivnost selektivnoj hirurgicheskoj taktiki i modifikacij operativnoj tekhniki korrekcii tetrady Fallo u detej 1-go goda zhizni: rezultaty 100 posledovatelnyh operacij [Efficiency of selective surgical tactics and modification of the technique of operative correction of Tetralogy of Fallot in children of the 1st year of life: results of 100 consecutive operations]. Materiali VI vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 2000, pp. 10. (in Russian).
7. Lyubomudrov V.G., Kungurcev V.L., Bolsunovskij V.A., Men’shugin I.N., Cytko A.L., Mihajlova Е.V. Radikal’naya korrekciya tetrady Fallo bez kateterizacii serdca [Radical correction of Tetralogy of Fallot without cardiac catheterization]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 65 (in Russian).
8. Gorbatyh Yu.N., Molin A.V., Shun’kin A.V., Kurygina S.V., Chashchin O.V., Novikova M.A., Naberuhin Yu.L. Hirurgicheskoe lechenie tetrady Fallo u detej do 3-h let [Surgical treatment of Tetralogy of Fallot in children under 3 years old]. Materiali 2-oj ezhegodnoj sessii NCSSKH im. A.N.Bakulevas Vserossijskoj konferenciej molodyh uchenyh. Moskva, 1998, pp. 9. (in Russian).
9. Gulyamov, D.S. Mahmudov, M.M. Hikmatov A.A., Uzakov N.U., Karakozov P.Е. Hirurgicheskoe lechenie tetrady Fallo [Surgical treatment of Tetralogy of Fallot]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 73. (in Russian).
10. Zelenikin M.A., Prasolov S.Yu., Zubkova G.A., Tumanyan M.R. Klinicheskoe obosnovanie dvuhetapnogo metoda korrekcii tetrady Fallo u pacientov rannego vozrasta [Surgical substantiation of the two-stage method of Tetralogy of Fallot correction in young patients]. Materiali IV vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1998, pp. 13. (in Russian).
11. Zelenikin M.A., Prasolov S.Yu., Shatalov K.V., Arnautova I.V., Dedushkina A.A., Kupryashov A.A. Taktika hirurgicheskogo lecheniya tetrady Fallo u pacientov rannego vozrasta [Tactics of surgical treatment of Tetralogy of Fallot in young patients]. Materiali VIII vserossijskogo szda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 2002, pp. 30. (in Russian).
12. Mirolyubov L.M., Petrushenko D.Yu., Zaharov A.A., Kalinicheva Yu.B., Sabirova D.R. Rol’ palliativnyh operacij v lechenii bol’nyh tetradoj Fallo [The role of palliative procedures in the treatment of patients with Tetralogy of Fallot]. Kazanskiy medizinskiy zhurnal, 2000, no. 3, pp. 8 (in Russian).
13. Odiyankov Е.G., Fahreev I.I., Gureeva V.N., Anisimov S.V., Zagrebin A.L., Rykov V.V., Savel’ev A.V., Gajnutdinov V.O. Operaciya Blelok-Taussig v hirurgii tetrady Fallo i atrezii trikuspidal’nogo klapana [Blallok-Taussig anastomosis in the surgery of Tetralogy of Fallot and tricuspid valve atresia]. Materiali VIII vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 2002, pp. 34. (in Russian).
14. Podzolkov V.P., Kokshenev I.V., Gadzhiev A.A., Barchukov A.Yu., Chueva E.P., Ionan K.E. Hirurgicheskoe lechenie bol’nyh s vrozhdennymi porokami serdca v sochetanii s gipoplaziej i atreziej legochnyh arterij [Surgical treatment of patients with congenital heart defects in combination with hypoplasia or atresia of pulmonary arteries]. Grudnaya i serdechno-sosudistaya hirurgiya, 1997, no. 3, pp. 19–24. (in Russian).
15. Prihod’ko V.P., Starikov V.I., Rodygin A.L., Duhin V.A., Ignatov V.YU., Penina L.P. Neposredstvennye i otdalennye rezul’taty primeneniya protezov «Gore-Tex» dlya mezhsistemnyh anastomozov u bol’nyh s tetradoj Fallo [Immediate and long-term results of using Gore-Tex prostheses for intersystem anastomoses in patients with Tetralogy of Fallot]. Materiali IV vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1998, pp. 31. (in Russian).
16. Selivanenko V.T., Pokidin V.A., Martakov M.A. Rol’ i mesto sistemno-legochnyh anastomozov v hirurgicheskom lechenii tetrady Fallo [The role and place of systemic-pulmonary anastomoses in the surgical treatment of Tetralogy of Fallot]. Detskaya hirurgiya, 1998, no. 2, pp. 9-11. (in Russian).
17. Alkhulaifi A.M., Lacour-Gayet F., Serraf A., Belli E., Planche С. Systemic pulmonary shunts in neonates: early clinical outcome and choice of surgical approach. Ann Thorac Surg, 2000, vol. 69, no. 5, pp. 1499–1504.
18. Birgas J.L., Boutin C., McCrindle B.W. Rebeyka I.M. Short-term effect of monocuspid valves on pulmonary insufficiency and clinical outcome after repair of tetralogy of Fallot. J Thorac Cardiovasc Surg, 1996, vol. 112, no. 1, pp. 3337.
19. Bolsunovskij V.A., Lyubomudrov V.G., Kungurcev V.L., Men’shugin I.N., Shagal A.E., Sul’kovskaya L.S., Zorin A.B. Neposredstvennye i otdalennye rezul’taty primeneniya podklyuchichno-legochnogo shunta pri korrekcii vrozhdennyh porokov serdca [Immediate and long-term results of the use of a subclavian-pulmonary shunt for the correction of congenital heart defects]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 72. (in Russian).
20. Gorbatyh Yu.N., Naberuhin Yu.L., Hapaev T.S., Ivancov S.M., Molin A.V., Kasatkin A.S., Chashchin O.V. Sravnitel’nyj analiz neposredstvennyh rezul’tatov sistemno-legochnyh anastomozov, sozdannyh s pomoshch’yu sosudistyh protezov «Gore-Tex» i ksenoprotezov u bol’nyh s cianoticheskimi VPS [Comparative analysis of the direct results of systemic-pulmonar y anastomoses created with the help of prostheses “Gore-Tex” and xenografts in patients with cyanotic CHD]. Materiali 6-oj ezhegodnoj sessii NCSSKH im. A.N. Bakuleva s Vserossijskoj konfe Materiali renciej molodyh uchenyh. Moskva, 2002, pp. 13. (in Russian).
21. Zelenikin M.A., Movsesyan P.P., Shatalov K.V. Sistemno-legochnoj anastomoz v mnogoetapnoj gemodinamicheskoj korrekcii slozhnyh vrozhdennyh porokov serdca u detej rannego vozrasta [Systemic-pulmonary anastomosis in the multi-stage hemodynamic correction of complex congenital heart defects in young children]. Materiali IV vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1998, pp. 22. (in Russian).
22. Il’in V.N., Sharykin A.S., Buzinova L.A., Musatova T.I., Kuznecova A.I., Shishkov B.V. Primeneniem sosudistyh protezov Gore-Tex dlya podklyuchichno-legochnogo anastomoza u detej s tetradoj Fallo [The use of vascular prostheses Gore-Tex for subclavian-pulmonary anastomosis in children with Tetralogy of Fallot]. Grudnaya hirurgiya, 1992, no. 1112, pp. 15–19. (in Russian).
23. Qureshi S.A., Kirk C.R., Lamb R.K., Arnold R., Wilkinson J.L. Balloon dilatation of the pulmonary valve in the first year of life in patients with tetralogy of Fallot: a preliminary study. Br Heart J, 1988, vol. 60, no. 3, pp. 232–235.
24. Dryzek P., Mazurek-Kula A., Moszura T., Sysa A. Right ventricle outflow tract stenting as a method of palliative treatment of severe tetralogy of Fallot. Cardiol J, 2008, vol. 15, no. 4, pp. 376–379.
25. Laudito A., Bandisole V.M., Lucas J.F., Radtke W.A., Adamson W.T., Bradley S.M. Right ventricular outflow tract stent as a bridge to surgery in a premature infant with tetralogy of Fallot. Ann Thorac Surg, 2006, vol. 81, no. 2, pp. 744–746.
26. Dohlen G., Chatuverdi R.R., Benson L.N., Ozawa A., Van Arsdell G.S., Fruitman D.S., Lee K.J. Stenting of the right ventricular outflow tract in the symptomatic infant with tetralogy of Fallot. Heart, 2009, vol. 95, no. 2, pp. 142–147.
27. Stumper O., Ramchandani B., Noonan P., Mehta C., Bhole V., Reinhardt Z., Dhillon R., Miller P.A., de Giovanni J.V. Stenting of the right ventricular outflow tract. Heart, 2013, vol. 99, no. 21, pp. 1603–1608.
28. Bertram H., Emmel M., Ewert P., Grohmann J., Haas N.A., Jux C., Kehl H.G., Kitzmüller E., Kretschmar O., Müller G. et al. Stenting of native right ventricular outflow tract obstructions in symptomatic infants. J Interv Cardiol, 2015, vol. 28, no. 3, pp. 279–287.
29. Castleberry C.D., Gudausky T.M., Berger S., Tweddell J.S., Pelech A.N. Stenting of the right ventricular outflow tract in the high-risk infant with cyanotic tetralogy of Fallot. Pediatr Cardiol. 2014, vol. 35, no. 3, pp. 423–430.
30. Dryzek P., Mazurek-Kula A., Moszura T., Sysa A. Right ventricle outflow tract stenting as a method of palliative treatment of severe tetralogy of Fallot. Cardiol J, 2008, vol. 15, no. 4, pp. 376–379.
31. Quandt D. , Penford G., Ramchandani B., Bhole V., Mehta C., Stumper O. Stenting of the right ventricular outflow tract as primary palliation for Fallot-type lesions. J Congen Cardiol, 2017, Article 3, doi 10.1186/s40949-017-0005-7.
32. Charnahlaz P.F., Linnik Y.I., Bashkevich A.V., Korolkova E.V., Savchuk A.I., Shevchenko N.S., Drozdovski K.V. Stentirovanie vychodnogo otdela pravogo zheludochka kak etapnoe palliativnoe vmeshatel’stvo pered provedeniem radikal’noy korrekzii tetrady fallo u detey [Right ventricle outflow tract stenting as a stage of palliative intervention before radical correction of fallot’s tetralo gy in children]. Neotlozhnaya kardiologiya i kardiovaskulyarnye riski [Emergency cardiology and cardio-vascular risks], 2018, vol. 2, no. 1, pp. 230–236. (in Russian).
33. Charnahlaz P.F., Linnik Y.I., Bashkevich A.V., Korolkova E.V., Savchuk A.I., Shevchenko N.S., Drozdovski K.V. Preimushestva stentirovanya vyhodnogo otdela pravogo zeludochka v sravnenii s nalozeniem modofizirovannogo aorto-legochnogo anastomosa Blelok-Tausig pered provedeniem radikal’noy korrekzii tetrady Fallo u detey [Advantages of the Right ventricle outflow tract stenting in comparison with application of Blalock-Taussig Shunt before radical correction of tetralogy of Fallot in]. Neotlozhnaya kardiologiya i kardiovaskulyarnye riski [Emergency cardiology and cardio-vascular risks], 2019, vol. 3, no. 1, pp. 532–538. (in Russian).
Формат файла: pdf (2.09 Мб)