П.Ф. Черноглаз, Ю.И. Линник, А.В. Башкевич, Е.В. Королькова, А.И. Савчук, Н.С. Шевченко, К.В. Дроздовский
ГУ «РНПЦ детской хирургии», г. Минск
В статье сравниваются результаты рентгенэндоваскулярного стентирования выходного одела правого желудочка (ВОПЖ) и наложения модифицированного аорто-легочного анастомоза по Блелок-Тауссиг как этапа паллиативного хирургического лечения тетрады Фалло у детей перед проведением радикальной коррекции.
ключевые слова: врожденный порок сердца, тетрада Фалло, стентирование, анастомоз по Блелок-Тауссиг

для цитирования: П.Ф. Черноглаз, Ю.И. Линник, А.В. Башкевич, Е.В. Королькова, А.И. Савчук, Н.С. Шевченко, К.В. Дроздовский. Преимущества стентирования выходного отдела правого желудочка в сравнении с наложением модифицированного аорто-легочного анастомоза по Блелок-Тауссиг перед проведением радикальной коррекции тетрады Фалло у детей. Неотложная кардиология и кардиооваскулярные риски, 2019, Т. 3, № 1, С. 532–538

Advantages of the right ventricle outflow stenting in comparison with application of Blalock-Taussig shunt before radical correction of tetrlogy of Fallot in children
P.F. Charnahlaz, Y.I. Linnik, A.V. Bashkevich, e.V. Korolkova, A.I. Savchuk, N.S. Shevchenko, K.V. Drozdovski
The aim to compare results of endovascular stenting of the outflow tract of the right ventricle and Blalock-Taussig shunt before radical correction of tetralogy of Fallot in children.
keywords: tetralogy of Fallot, stenting, congenital heart defect, Blalock-Taussig shunt

for references: P.F. Charnahlaz, Y.I. Linnik, A.V. Bashkevich, E.V. Korolkova, A.I. Savchuk, N.S. Shevchenko, K.V. Drozdovski. Advantages of the right ventricle outflow stenting in comparison with application of Blalock-Taussig shunt before radical correction of tetrlogy of Fallot in children. Neotlozhnaya kardiologiya i kardioovaskulyarnye riski [Emergency cardiology and cardiovascular risks], 2019, vol. 3, no. 1, pp. 532–538

1. Burakovskij V.I., Bokeriya L.A. eds. Serdechno-sosudistaya hirurgiya: rukovodstvo [Cardiovascular Surgery: a manual]. Moscow: Medicina, 1996, 768p. (in Russian).
2. Medvedev V.N., Dzhordzhikiya R.K., Podol’skij V.N., Mirolyubov L.M. Klinika, diagnostika i hirurgicheskoe lechenie porokov serdca [Clinic, diagnosis and surgical treatment of heart defects]. Kazan, 1995. (in Russian).
3. Bokeriya L.A., Tumanyan M.R., Zelenikin M.A., Shatalov K.V., Prasolov S.Yu., Musatova T.I., Arnautova I.V., Dedushkina N.Yu., Bokova N.A. Analiz blizhajshih rezul’tatov hirurgicheskogo lecheniya tetrady Fallo u detej rannego vozrasta [Analysis of the immediate and long-term results of surgical treatment of Tetralogy of Fallo in young children]. Grudnaya i serdechno-sosudistaya hirurgiya, 2001, no. 1, pp. 4–8. (in Russian).
4. Gorbatyh Yu.N., Naberuhin Yu.L., Molin A.V., Novikova M.A., Chashchin O.V., Kasatkin A.S., Ivancov S.M., Varand Е.V. K voprosu taktiki hirurgicheskogo lecheniya tetrady Fallo u detej do 3-h let [To the question of tactics of surgical treatment of Tetralogy of Fallot in children under 3 years old] . Materiali 4-oj ezhegodnoj sessii NCSSKH im. A.N. Bakuleva s Vserossijskoj konferenciej molodyh uchenyh. Moskva, 2000, pp. 12. (in Russian).
5. Zelenikin M.A., Buzinova L.A., Prasolov S.Yu., Shatalov K.V., Musatova T.I., Tumanyan M.R., Gorbachevskij S.V. Rezul’taty radikal’noj korrekcii tetrady Fallo u detej rannego vozrasta [Results of radical correction of Tetralogy of Fallot in young children]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 65. (in Russian).
6. Il’in V.N., Ivanickij A.V., Sharykin A.S., Vedernikova L.A., CHechneva V.V., Sonnova S.N., Vinokurov A.V., Zubkova G.A., Koryagin D.A., Abramyan M.A. Effektivnost selektivnoj hirurgicheskoj taktiki i modifikacij operativnoj tekhniki korrekcii tetrady Fallo u detej 1-go goda zhizni: rezultaty 100 posledovatelnyh operacij [Efficiency of selective surgical tactics and modification of the technique of operative correction of Tetralogy of Fallot in children of the 1st year of life: results of 100 consecutive operations]. Materiali VI vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 2000, pp. 10. (in Russian).
7. Lyubomudrov V.G., Kungurcev V.L., Bolsunovskij V.A., Men’shugin I.N., Cytko A.L., Mihajlova Е.V. Radikal’naya korrekciya tetrady Fallo bez kateterizacii serdca [Radical correction of Tetralogy of Fallot without cardiac catheterization]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 65 (in Russian).
8. Gorbatyh Yu.N., Molin A.V., Shun’kin A.V., Kurygina S.V., Chashchin O.V., Novikova M.A., Naberuhin Yu.L. Hirurgicheskoe lechenie tetrady Fallo u detej do 3-h let [Surgical treatment of Tetralogy of Fallot in children under 3 years old]. Materiali 2-oj ezhegodnoj sessii NCSSKH im. A.N.Bakuleva s Vserossijskoj konferenciej molodyh uchenyh. Moskva, 1998, pp. 9. (in Russian).
9. Gulyamov, D.S. Mahmudov, M.M. Hikmatov A.A., Uzakov N.U., Karakozov P.Е. Hirurgicheskoe lechenie tetrady Fallo [Surgical treatment of Tetralogy of Fallot]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp. 73. (in Russian).
10. Zelenikin M.A., Prasolov S.Yu., Zubkova G.A., Tumanyan M.R. Klinicheskoe obosnovanie dvuhetapnogo metoda korrekcii tetrady Fallo u pacientov rannego vozrasta [Surgical substantiation of the two-stage method of Tetralogy of Fallot correction in young patients]. Materiali IV vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1998, pp. 13. (in Russian).
11. Zelenikin M.A., Prasolov S.Yu., Shatalov K.V., Arnautova I.V., Dedushkina A.A., Kupryashov A.A. Taktika hirurgicheskogo lecheniya tetrady Fallo u pacientov rannego vozrasta [Tactics of surgical treatment of Tetralogy of Fallot in young patients]. Materiali VIII vserossijskogo szda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 2002, pp. 30. (in Russian).
12. Mirolyubov L.M., Petrushenko D.Yu., Zaharov A.A., Kalinicheva Yu.B., Sabirova D.R. Rol’ palliativnyh operacij v lechenii bol’nyh tetradoj Fallo [The role of palliative procedures in the treatment of patients with Tetralogy of Fallot]. Kazanskiy medizinskiy zhurnal, 2000, no. 3, pp. 8 (in Russian).
13. Odiyankov Е.G., Fahreev I.I., Gureeva V.N., Anisimov S.V., Zagrebin A.L., Rykov V.V., Savel’ev A.V., Gajnutdinov V.O. Operaciya Blelok-Taussig v hirurgii tetrady Fallo i atrezii trikuspidal’nogo klapana [Blallok-Taussig anastomosis in the surgery of Tetralogy of Fallot and tricuspid valve atresia]. Materiali VIII vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 2002, pp. 34. (in Russian).
14. Podzolkov V.P., Kokshenev I.V., Gadzhiev A.A., Barchukov A.Yu., Chueva E.P., Ionan K.E. Hirurgicheskoe lechenie bol’nyh s vrozhdennymi porokami serdca v sochetanii s gipoplaziej i atreziej legochnyh arterij [Surgical treatment of patients with congenital heart defects in combination with hypoplasia or atresia of pulmonary arteries]. Grudnaya i serdechno-sosudistaya hirurgiya, 1997, no. 3, pp. 19–24. (in Russian).
15. Prihod’ko V.P., Starikov V.I., Rodygin A.L., Duhin V.A., Ignatov V.YU., Penina L.P. Neposredstvennye i otdalennye rezul’taty primeneniya protezov «Gore-Tex» dlya mezhsistemnyh anastomozov u bol’nyh s tetradoj Fallo [Immediate and long-term results of using Gore-Tex prostheses for intersystem anastomoses in patients with Tetralogy of Fallot]. Materiali IV vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1998, pp. 31. (in Russian).
16. Selivanenko V.T., Pokidin V.A., Martakov M.A. Rol’ i mesto sistemno-legochnyh anastomozov v hirurgicheskom lechenii tetrady Fallo [The role and place of systemic-pulmonary anastomoses in the surgical treatment of Tetralogy of Fallot]. Detskaya hirurgiya, 1998, no. 2, pp. 9–11. (in Russian).
17. Alkhulaifi A.M., Lacour-Gayet F., Serraf A., Belli E., Planche С. Systemic pulmonary shunts in neonates: early clinical outcome and choice of surgical approach. Ann Thorac Surg, 2000, vol. 69, no. 5, pp. 1499–1504.
18. Birgas J.L., Boutin C., McCrindle B.W. Rebeyka I.M. Short-term effect of monocuspid valves on pulmonary insufficiency and clinical outcome after repair of tetralogy of Fallot. J Thorac Cardiovasc Surg, 1996, vol. 112, no. 1, pp. 33–37.
19. Bolsunovskij V.A., Lyubomudrov V.G., Kungurcev V.L., Men’shugin I.N., Shagal A.E., Sul’kovskaya L.S., Zorin A.B. Neposredstvennye i otdalennye rezul’taty primeneniya podklyuchichno-legochnogo shunta pri korrekcii vrozhdennyh porokov serdca [Immediate and long-term results of the use of a subclavian-pulmonary shunt for the correction of congenital heart defects]. Materiali III vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1996, pp.72. (in Russian).
20. Gorbatyh Yu.N., Naberuhin Yu.L., Hapaev T.S., Ivancov S.M., Molin A.V., Kasatkin A.S., Chashchin O.V. Sravnitel’nyj analiz neposredstvennyh rezul’tatov sistemno-legochnyh anastomozov, sozdannyh s pomoshch’yu sosudistyh protezov «Gore-Tex» i ksenoprotezov u bol’nyh s cianoticheskimi VPS [Comparative analysis of the direct results of systemic-pulmonary anastomoses created with the help of prostheses “Gore-Tex” and xenografts in patients with cyanotic CHD]. Materiali 6-oj ezhegodnoj sessii NCSSKH im. A.N. Bakuleva s Vserossijskoj konfe Materiali renciej molodyh uchenyh. Moskva, 2002, pp. 13. (in Russian).
21. Zelenikin M.A., Movsesyan P.P., Shatalov K.V. Sistemno-legochnoj anastomoz v mnogoetapnoj gemodinamicheskoj korrekcii slozhnyh vrozhdennyh porokov serdca u detej rannego vozrasta [Systemic-pulmonary anastomosis in the multi-stage hemodynamic correction of complex congenital heart defects in young children]. Materiali IV vserossijskogo sezda serdechno-sosudistyh hirurgov. Moskva, 1998, pp. 22. (in Russian).
22. Il’in V.N., Sharykin A.S., Buzinova L.A., Musatova T.I., Kuznecova A.I., Shishkov B.V. Primeneniem sosudistyh protezov Gore-Tex dlya podklyuchichno-legochnogo anastomoza u detej s tetradoj Fallo [The use of vascular prostheses Gore-Tex for subclavian-pulmonary anastomosis in children with Tetralogy of Fallot]. Grudnaya hirurgiya, 1992, no. 11–12, pp. 15–19. (in Russian).
Формат файла: pdf (1.32 Мб)